Odborný seminář v Hustopečích se konal 22. - 23. 3. 2023

Za velké účasti se konal odborný seminář.

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ

Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ, který se koná dne 13. až 14. 10. 2022 Praha Iris hotel EDEN.
Výbor Federace dětských domovů ČR Vás zve na pravidelný podzimní odborný seminář. Pozvánka je dostupná po rozklepnutí odkazu. Odkaz na přihlašovací formulář je uveden na konci pozvánky.


Workshop k výzkumu PERSIST

Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce
V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist.


Worshop - výsledky projetku PERSIST

Pozvánka na on-line workshop, na kterém budou prezentovány další výsledky výzkumu Persist, který se zabývá uplatnění dětí z dětských domovů na trhu práce, a informace výboru Federace dětských domovů ČR – FICE


Seminář v Mikulově, 20. - 21. 3. 2019

Zveme Vás na další seminář, věříme, že Vás naplní pozitivně. Přihláška a program v příloze.

Seminář v Praze, 10. - 11. 10. 2018

Ph.Dr. Martina Venglářová: Dítě jako oběť trestného činu
Mgr. Martin Ježek (Úřad veřejného ochránce práv), PaedDr. Ladislav Hrzal (Školský ombudsman), Mgr. Jiří Holomek (česká školní inspekce):
Legislativní rámec dokumentů (Vnitřní řády, opatření ve výchově, kapesné, vycházky …)

Dvoudenní seminář Havlíčkův Brod

Termín: 21. 3. - 22. 3. 2018
Federace dětských domovů Vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář vhodný pro ředitele, jejich zástupce, vedoucí vychovatele, vychovatele, sociální pracovnice, ekonomy a personalisty. Účast na semináři přislíbila Ing. Zdeňka Marková, ministerský rada, oddělení institucionální výchovy a prevence, odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT a vystoupí zde se svým příspěvkem.

Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích

Termín: 11. - 12. 10. 2017, Zlín
Příspěvky na témta: Školou bez bariér, Současnost ústavní výchovy v ČR, Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Dětská centra – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny, Současná péče o mládež v Rakousku, Péče o děti a mládež v Německu, Podporující program náhradní rodinné péče v Bizkaisko Baskitské zemi, Profesní a sociální integrace dětí z DD a Systém péče o traumatizované děti v Anglii.