Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ, který se koná dne 13. až 14. 10. 2022 Praha Iris hotel EDEN.
Výbor Federace dětských domovů ČR Vás zve na pravidelný podzimní odborný seminář. Pozvánka je dostupná po rozklepnutí odkazu. Odkaz na přihlašovací formulář je uveden na konci pozvánky.