ODBORNÝ ČLÁNEK
Článek se věnuje problémům, se kterými se potkáváme při naší vychovatelské práci. Nepokrývá všechny oblasti, ale hlavně upozorňuje na skutečnost, že je naše práce náročná a nedoceněná!

ODBORNÝ ČLÁNEK
Krátký článek ojednávající o problematice dopadu uvěznění rodiče na děti vyrůstající v dětských domovech.

ODBORNÝ ČLÁNEK
Článek předkládá stručnou analýzu právního stavu, která se zabývá problematikou orientačního testování při podezření na ovlivnění návykovou látkou ve školském prostředí.