Aktuality

SEMINÁŘ
Prezentace ke stažení ze semináře v Hotelu Vyhlídka, Luhačovice, který proběhl v termínu 20. 3. – 21. 3. 2024.

SEMINÁŘ
FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR Vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ Termín: 20. 3. – 21. 3. 2024 Místo konání: Hotel Vyhlídka, Luhačovice, Pozlovice 206

ODBORNÝ ČLÁNEK
Ve spolupráci FICE ČR a AMBIS, vysoká školy, a.s. proběhl výzkum na téma „Původní rodinná prostředí dětí z dětských domovů“. Výsledky ukazují na často přehlížený fakt, že do dětských domovů děti přicházejí z rozvrácených prostředí a s již rozvinutými problémy.

SEMINÁŘ
Tradiční dvoudenní seminář.

AKTUALITY
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 11. až 12. října 2023 proběhne v Praze - Iris hotel EDEN vzdělávací seminář. Přihlášku najdete na odkazu: https://forms.gle/…yUA

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.