Sportovní soutěže 2023

VEŠKEROU KORESPONDENCI OHLEDNĚ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ VEĎTE PŘES E-MAILOVOU ADRESU – martin.lnenicka@dddp.cz

(lehká atletika, malá kopaná, vybíjená, stolní tenis)

FDD ČR zajišťuje a finančně podporuje celostátní sportovní hry dětí z dětských domovů. V některých letech organizuje na území ČR i mezinárodní kolo, popř. zajišťuje účast našich dětí na hrách v zahraničí.

Garantem sportovních soutěží ve výboru FDD ČR je Bc. Martin Lněnička. 

Kategorie:

 • chlapci i dívky narozeni do 2005


Disciplíny:  

 • atletika dívky - 100 m, 800 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 100 m
 • atletika hoši  - 100 m, 1 500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 100 m
 • závodník startovat maximálně ve dvou disciplínách + ve štafetě
 • sportovní hry - stolní tenis dívky, chlapci a smíšená čtyřhra (pozn.: ne bílé tričko) 
 • vybíjená dívky (max. 6 + 3)
 • malá kopaná hoši (max. 6 + 3)


Bodování:

 • individuální disciplíny 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 (vč. stolního tenisu)
 • kolektivní disciplíny 14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 (vč. štafet a čtyřhry stolního tenisu)

Regionální kola sportovních her v roce 2023 pořádají

 Působnost diagnostického ústavu 

 Pořadatel

 Termín

 Praha 4 - Krč

     

     

 Liberec

 Lipová u Šluknova

 

 Hradec Králové

 

 

 Homole (České Budějovice)

   

 

 Plzeň

  Planá u Mariánských Lázní  

25. 5. 

 Bohumín

  Ostrava Vizina

20. 4. 

 Olomouc - Sv. Kopeček

            

 Brno

  Uherský Ostroh

12. 5. - malé kopaná

19. 5. - atletika 

 

 

 

 

Celostátní kolo sportovních her v roce 2023 pořádá:

Celostátní kolo bude uspořádáno v případě Mezinárodního kola Sportovních her.

 Působnost diagnostického   ústavu  

               Pořadatel

 Termín:

 

           

 

Mezinárodní SH v roce 2023 pořádá Slovensko.

2. - 3. 5. 2023, Čelistovo

Nominován může být závodník s CP nebo OP.
Prohlášení o hygienické způsobilosti potvrdí ředitel zařízení, prohlášení o zdravotní způsobilosti lékař.

Sportovní hry 2019

Republikové kolo se konalo v Příbrami, pořádal Dětský domov Solenice, 31. 5. - 1. 6. 2019

Pořadí: 1. Bohumín 153,5 bodu, 2. Plzeň 123,5 bodu, 3. Hradec Králové 87 bodů, 4. Praha 81 bodů, 5. Homole 19 bodů

 

Mezinárodní kolo, 29. ročník, Kiskunmajsa, Maďarsko, 11. - 13. 9. 2019

Pořadí: 1. Česká republika 183 bodů, 2. Slovenská republika 153 bodů, 3. Maďarsko 97 bodů, 4. Rumunsko 12 bodů

Vítej zlatý hattricku.

 

Sportovní hry 2018 pořádala Ostrava Vizina a Česká republika obhájila prvenství

Zpráva z průběhu XXVIII. MSH DD

Ve dnech 22. – 23. 6. 2018 se na Městském stadionu v Ostravě -  Vítkovicích konal XXVIII. ročník Mezinárodních sportovních her dětských domovů za účasti dětí ze tří států: České republiky, Slovenska,  Maďarska. Z pravidelné účasti se bohužel omluvily výpravy Polska a Rumunska. Celá akce proběhla pod záštitou FICE (Federace dětských domovů ČR) a zároveň jako oficiální akce schválená MŠMT ČR, kde byla zařazena do rozvojového a dotačního programu v rámci podpory soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a dále pak za významné podpory Moravskoslezského Kraje. Během dvoudenního soutěžního klání děti předvedly své schopnosti v mnoha sportovních disciplínách. V pátek 22. 6. 2018 soutěžili chlapci v minikopané a dívky ve volejbale. V sobotu 23. 6. 2018 se pokračovalo soutěžemi v lehké atletice a stolním tenisu. Celkovým vítězem se stala výprava České republiky, která tentokráte předčila Slovensko o více než čtyřicet bodů. Na třetím místě se umístila výprava  Maďarska. Dětem reprezentujícím Českou republiku se podařilo získat  vynikající umístění v těchto sportovních disciplínách:

 • Stolní tenis - chlapci: 1. a 3. místo
 • Stolní tenis - dívky: 1. a 2. místo
 • Stolní tenis - smíšená čtyřhra: 1. a 2. místo
 • Minikopaná – chlapci: 3. místo
 • Volejbal – dívky: 2. místo
 • Atletika:
  • 100m – chlapci: 1. a 2. místo
  • 100m – dívky: 1. a 2. místo
  • Skok daleký – dívky: 1. místo
  • Skok daleký – chlapci: 1. místo
  • Skok vysoký – chlapci: 1. a 3. místo
  • Skok vysoký – dívky: 1. a 3. místo
  • Vrh koulí – chlapci: 1. a 2. místo
  • Vrh koulí – dívky: 1. a 2. místo
  • Štafeta 4x100m – chlapci: 2. místo
  • Štafeta 4x100m – dívky: 1. místo
  • 800m – dívky: 1. místo
  • 1500m – chlapci: 1. a 2. místo