Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích

Termín: 11. - 12. 10. 2017, Zlín
Příspěvky na témta: Školou bez bariér, Současnost ústavní výchovy v ČR, Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Dětská centra – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny, Současná péče o mládež v Rakousku, Péče o děti a mládež v Německu, Podporující program náhradní rodinné péče v Bizkaisko Baskitské zemi, Profesní a sociální integrace dětí z DD a Systém péče o traumatizované děti v Anglii.

Vývojová psychopatologie a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy

Termín: 22. 3. - 23. 3. 2017
Vývojová psychopatologie a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy (příspěvek se cíleně zaměří na vývojové aspekty, kauzalitu, komorbiditu, diferenciální diagnostiku, prognózu a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy. Ta je charakteristická ztrátou kontroly nad agresivními impulzy a její záměna s jinými diagnózami a nesprávné posouzení vývoje může mít významně negativní vliv na výběr vhodného zařízení s nedostatečnou strukturou terapeutického a resocializačního systému péče. Může tak ovlivnit efektivitu individuální terapie nebo dokonce zásadně ohrozit další jedince ve výchovné komunitě).