Termín:                        15. 3. -16. 3. 2022

Místo konání:              Olomouc, hotel Flora,

                                           Krapkova 439/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Úterý 15. 3. 2022

11:00 - 12:00   Prezence

12:00 - 13:00   Oběd

13:00 - 13:30   Informace o činnosti výboru

13:30 - 17:30   PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák „Metody a techniky zjišťování názoru dítěte“

17:30               Volby do výboru FDD

18:30               Večeře

Středa 16. 3. 2022

08:30 - 09:00 Snídaně

09:00 - 12:00 Bc. Jaroslav Kocián: Problematika BOZP a PO včetně legislativních změn

 

Poplatky za seminář:                                                        

Oba dva dny:             člen FDD: 2 700,- Kč            ostatní: 3 100,- Kč (cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravování – oběd, večeře, snídaně, 2 x coffeebreak)

Jednolůžkový pokoj: člen FDD: 3 100,- Kč           ostatní: 3 500,- Kč

Pouze 15.3.2022:        člen FDD: 1 200,- Kč           ostatní: 1 500,- Kč (lektorné, oběd, coffeebreak)

Pouze 16.3.2022         člen FDD: 700,- Kč               ostatní: 900,- Kč (lektorné, coffeebreak)

 

Úhradu semináře proveďte, prosím, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře převodem na účet č. 24839011/0100  Jako variabilní symbol uveďte IČO organizace, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka a přesnou fakturační adresu Vašeho zařízení. Potvrzení o úhradě Vám bude předáno při prezenci.

Ve výjimečném případě lze poplatek uhradit v hotovosti přímo na místě.

 

Podepsanou přihlášku a případné písemné dotazy zašlete nejpozději do 8. 3. 2022 na adresu:

seminarefice@seznam.cz, (oskenovanou přihlášku)