Výbor Federace dětských domovů ČR vyhlašuje anketu Zlaté srdce pro rok 2023, kategorie pedagogický pracovník. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze vč. přihlášky. Pokud budete mít zájem se ankety zúčastnit, prosíme o zaslání přihlášky do 15. 2. 2023 na adresu uvedenou v propozicích.

Děkujeme za spolupráci.