Odkaz na článek:

https://www.aplp.cz/pravni-moznosti-testovani-zaku-a-studentu-pri-duvod…

Šejvl, J. (2018). Právní možnosti testování žáků a studentů při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou ve škole a školském prostředí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 1(2), 86–92.