Dne 21. 6. 2022 proběhlo v Praze (DD Dolní Počernice) oficiální jednání výboru Federace dětských domovů se zástupci Nadačního fondu Krok domů. O jednání požádala ředitelka NF Chábová a prezentaci provedl pan Macela.

Výbor Federace dětských domovů se následně shodl, že návrh dostatečně nerespektuje současný reálný stav v oblasti náhradní výchovné péče v ČR a Návrh uvedeného zákona o podmínkách poskytování služeb náhradní péče nebude ani připomínkovat.

Výbor Federace dětských domovů se bude věnovat připomínkování návrhu nového znění zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Na zapojení do přípravy a připomínkování se dohodli zástupci Výboru FDD s náměstkem pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Marešem při jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. 2. 2022.