Těžká doba pandemie je spojena se smutnými příběhy. Ani dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy nebyly ušetřeny časů smutku a beznaděje. Životy sedmi zaměstnanců těchto zařízení předčasně vyhasly. Dětem budou chybět jejich oblíbené tety a strejdové, kolegům uznávaní spolupracovníci.

Věnujme jim proto poděkování za jejich obětavou práci a tichou vzpomínku.

V našich srdcích budou žít dál.