13 MĚSÍCŮ ÚV V CORONĚ (od 1. 3. 2020 do 30.4.2021)
KARANTÉNY V ZAŘÍZENÍ POTVRZENÉ PŘÍPADY POTVRZENÉ PŘÍPADY ÚMRTÍ S NÁKAZOU PLNĚ NAOČKOVÁNÍ
POČET DĚTÍ POČET DĚTÍ ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNANCI
104 ZAŘÍZENÍ a ELOKOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1858 611 904 7 1377

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA
Těžká doba pandemie je spojena se smutnými příběhy. Ani dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy nebyly ušetřeny časů smutku a beznaděje. Životy sedmi zaměstnanců těchto zařízení předčasně vyhasly.

TISKOVÁ ZPRÁVA
v průběhu měsíce května provedla Federace dětských domovů sběr dat o průběhu pandemie COVID-19 v zařízeních ústavní výchovy za 13 měsíců – tedy od 1. 3. roku 2020 do 30. 4. roku 2021. Výsledky zaslalo 103 zařízení.

SEMINÁŘ
Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist.

SEMINÁŘ
Pozvánka na on-line workshop, na kterém budou prezentovány další výsledky výzkumu Persist, který se zabývá uplatnění dětí z dětských domovů na trhu práce, a informace výboru Federace dětských domovů ČR – FICE

POZVÁNKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Federace dětských domovů ČR - FICE již od roku 2019 spolupracuje na PROJEKTU PERSIST – viz. odkaz „Zaštiťujeme/spolupracujeme“. V rámci zajištění co největšího počtu respondentů pro jeho další fázi si Vás dovolujeme požádat o předání/přeposlání odkazu na dotazník.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.