Aktuality

AKTUALITY
Vedení FDD ČR rozhodlo o konání soutěžních regionálních kol NEJMILEJŠÍHO KONCERTU pro rok 2023. Regionální soutěžní kola mohou konat regiony do konce dubna 2023.

AKTUALITY
Výbor Federace dětských domovů ČR vyhlašuje anketu Zlaté srdce pro rok 2023, kategorie pedagogický pracovník. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze vč. přihlášky. Pokud budete mít zájem se ankety zúčastnit, prosíme o zaslání přihlášky do 15. 2. 2023 na adresu uvedenou v propozicích.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Uvedená výzkumná zpráva je jedním z výsledků, které byly zpracovány v rámci projektu „Integrace dětí z dětských domovů do společnosti a jejich adaptace na trhu práce“. Společnost yourchance figuruje v tomto projektu jako aplikační garant, tedy organizace, která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Zpracovatelem výzkumu byl Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze. Na výsledky výzkumu je třeba nahlížet uceleně a v souvislostech.

AKTUALITY
Souhrná výzkumná zpráva projektu Integrace dětí z dětských domovů do společnosti a jejich adaptace na trhu práce.

ODBORNÝ ČLÁNEK
Článek předkládá stručnou analýzu právního stavu, která se zabývá problematikou orientačního testování při podezření na ovlivnění návykovou látkou ve školském prostředí.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.