13 MĚSÍCŮ ÚV V CORONĚ (od 1. 3. 2020 do 30.4.2021)
KARANTÉNY V ZAŘÍZENÍ POTVRZENÉ PŘÍPADY POTVRZENÉ PŘÍPADY ÚMRTÍ S NÁKAZOU PLNĚ NAOČKOVÁNÍ
POČET DĚTÍ POČET DĚTÍ ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNANCI
104 ZAŘÍZENÍ a ELOKOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1858 611 904 7 1377

Aktuality

SEMINÁŘ
Dvoudenní vzdělávací seminář pro pracovníky DD, DDŠ, DÚ a VÚ, který se koná dne 13. až 14. 10. 2022 Praha Iris hotel EDEN. Výbor Federace dětských domovů ČR Vás zve na pravidelný podzimní odborný seminář. Pozvánka je dostupná po rozklepnutí odkazu. Odkaz na přihlašovací formulář je uveden na konci pozvánky.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 21. 6. 2022 proběhlo v Praze (DD Dolní Počernice) oficiální jednání výboru Federace dětských domovů se zástupci Nadačního fondu Krok domů. O jednání požádala ředitelka NF Chábová a prezentaci provedl pan Macela.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Uveřejňujeme Zprávu z návštěv zařízení ze strany zástupců veřejného ochránce práv ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, která byla představena na tiskové konferenci 27.5.2022.

TISKOVÁ ZPRÁVA
V rámci dlouhodobé spolupráce FDD s NGO YOURCHANCE předkládáme k využití informace o připravované akci PRÁVO DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ. Za autorský tým představuje Gabriela Štiková z YOURCHANCE:

TISKOVÁ ZPRÁVA
Byly zahájeny nominace ocenění Bílá vrána 2022 pro úspěšné mladé lidi z dětských domovů. Ocenění Bílá vrána uděluje společnost yourchance o. p. s. ve třech kategoriích – Mladý dospělý, Poklad v srdci a Zaměstnavatel. Letošní ročník je již devátý a nominovat své Bílé vrány do jedné či více kategorií můžete až do 30. června 2022. Slavnostní udílení cen proběhne 18. října v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Zdeňka Hřiba.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.