13 MĚSÍCŮ ÚV V CORONĚ (od 1. 3. 2020 do 30.4.2021)
KARANTÉNY V ZAŘÍZENÍ POTVRZENÉ PŘÍPADY POTVRZENÉ PŘÍPADY ÚMRTÍ S NÁKAZOU PLNĚ NAOČKOVÁNÍ
POČET DĚTÍ POČET DĚTÍ ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNANCI
104 ZAŘÍZENÍ a ELOKOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1858 611 904 7 1377

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 21. 6. 2022 proběhlo v Praze (DD Dolní Počernice) oficiální jednání výboru Federace dětských domovů se zástupci Nadačního fondu Krok domů. O jednání požádala ředitelka NF Chábová a prezentaci provedl pan Macela.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Uveřejňujeme Zprávu z návštěv zařízení ze strany zástupců veřejného ochránce práv ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, která byla představena na tiskové konferenci 27.5.2022.

TISKOVÁ ZPRÁVA
V rámci dlouhodobé spolupráce FDD s NGO YOURCHANCE předkládáme k využití informace o připravované akci PRÁVO DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ. Za autorský tým představuje Gabriela Štiková z YOURCHANCE:

TISKOVÁ ZPRÁVA
Byly zahájeny nominace ocenění Bílá vrána 2022 pro úspěšné mladé lidi z dětských domovů. Ocenění Bílá vrána uděluje společnost yourchance o. p. s. ve třech kategoriích – Mladý dospělý, Poklad v srdci a Zaměstnavatel. Letošní ročník je již devátý a nominovat své Bílé vrány do jedné či více kategorií můžete až do 30. června 2022. Slavnostní udílení cen proběhne 18. října v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Zdeňka Hřiba.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Průvodce, který má pomoci v přípravě a přechodu do samostatnosti. Volně ke stažení https://www.krokdomu.cz/media/krokdomu/spolecne_po_svych.pdf. Svůj podíl mají i ředitelky a ředitelé z dětských domovů a výchovného ústavu.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.