Aktuality

OCENĚNÍ
V roce 2019 proběhl druhý ročník ankety Úsměv dětí. Zde děti navrhují své "tety a strejdy." Vytváří medailonky a doporučují, proč právě jejich pedagog by měl dostat toto ocenění. Celkového vítěze pak volí komise, která se sejde na půdě MŠMT. V roce 2019 byl oceněn Bc. Jan Ptáček z DD a ŠJ Hory Svaté Kateřiny. Vyhlášení pak proběhlo 9. 10. 2019 na semináři v Českých Budějovicích. "Strejda" přijel i s dětmi a věříme, že jsi to všichni užili. Gratulujeme a děkujeme.

POZVÁNKA
Konference v senátu Aktuální situace v péči o ohrožené děti - s mezinárodním kontextem

SEMINÁŘ
Termín: 9. 10. – 10. 10. 2019 Hotel Clarion, České Budějovice

OCENĚNÍ
Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů.

SEMINÁŘ
Zveme Vás na další seminář, věříme, že Vás naplní pozitivně. Přihláška a program v příloze.

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.