Aktuality

POZVÁNKA
Konference v senátu Aktuální situace v péči o ohrožené děti - s mezinárodním kontextem

SEMINÁŘ
Termín: 9. 10. – 10. 10. 2019 Hotel Clarion, České Budějovice

OCENĚNÍ
Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů.

SEMINÁŘ
Zveme Vás na další seminář, věříme, že Vás naplní pozitivně. Přihláška a program v příloze.

SEMINÁŘ
Ph.Dr. Martina Venglářová: Dítě jako oběť trestného činu Mgr. Martin Ježek (Úřad veřejného ochránce práv), PaedDr. Ladislav Hrzal (Školský ombudsman), Mgr. Jiří Holomek (česká školní inspekce): Legislativní rámec dokumentů (Vnitřní řády, opatření ve výchově, kapesné, vycházky …)

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.