Federace dětských domovů ČR

FDD ČR, která je součástí FICE, je profesní organizací sdružující především pracovníky zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy). Jejími členy se mohou stát i všichni další zájemci o spolupráci v rámci pomoci dětem z těchto zařízení náhradní rodinné péče.