Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA
Výbor FDD ČR obdržel smutnou zprávu, že dne 16. 3. 2020 ve věku 76 let zemřel bývalý dlouholetý ředitel DD Telč Mgr. Josef Barták. Výbor FDD ČR vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a pozůstalým.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Proběhla aktualizace zařízení, prosím o kontrolu.

OCENĚNÍ
V roce 2019 proběhl druhý ročník ankety Úsměv dětí. Zde děti navrhují své "tety a strejdy." Vytváří medailonky a doporučují, proč právě jejich pedagog by měl dostat toto ocenění. Celkového vítěze pak volí komise, která se sejde na půdě MŠMT. V roce 2019 byl oceněn Bc. Jan Ptáček z DD a ŠJ Hory Svaté Kateřiny. Vyhlášení pak proběhlo 9. 10. 2019 na semináři v Českých Budějovicích. "Strejda" přijel i s dětmi a věříme, že jsi to všichni užili. Gratulujeme a děkujeme.

POZVÁNKA
Konference v senátu Aktuální situace v péči o ohrožené děti - s mezinárodním kontextem

SEMINÁŘ
Termín: 9. 10. – 10. 10. 2019 Hotel Clarion, České Budějovice

KDO JSME ?

Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

CO DĚLÁME?

Pro své členy zajišťujeme odborné semináře, popř. i se zahraniční účastí, vydávání bulletinu s příspěvky z odborných seminářů, přehledem činnosti výboru a informacemi, regionální zasedání k aktuálním problémům výchovné pomoci. Dále navazujeme spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální a léčebné pedagogiky a v neposlední řadě organizujeme výměnné pobyty v zahraničí.

 

Subscribe to

Jsme součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.