Workshop k výzkumu PERSIST

Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce
V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist.


Worshop - výsledky projetku PERSIST

Pozvánka na on-line workshop, na kterém budou prezentovány další výsledky výzkumu Persist, který se zabývá uplatnění dětí z dětských domovů na trhu práce, a informace výboru Federace dětských domovů ČR – FICE


Seminář v Mikulově, 20. - 21. 3. 2019

Zveme Vás na další seminář, věříme, že Vás naplní pozitivně. Přihláška a program v příloze.

Seminář v Praze, 10. - 11. 10. 2018

Ph.Dr. Martina Venglářová: Dítě jako oběť trestného činu
Mgr. Martin Ježek (Úřad veřejného ochránce práv), PaedDr. Ladislav Hrzal (Školský ombudsman), Mgr. Jiří Holomek (česká školní inspekce):
Legislativní rámec dokumentů (Vnitřní řády, opatření ve výchově, kapesné, vycházky …)

Dvoudenní seminář Havlíčkův Brod

Termín: 21. 3. - 22. 3. 2018
Federace dětských domovů Vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář vhodný pro ředitele, jejich zástupce, vedoucí vychovatele, vychovatele, sociální pracovnice, ekonomy a personalisty. Účast na semináři přislíbila Ing. Zdeňka Marková, ministerský rada, oddělení institucionální výchovy a prevence, odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT a vystoupí zde se svým příspěvkem.

Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích

Termín: 11. - 12. 10. 2017, Zlín
Příspěvky na témta: Školou bez bariér, Současnost ústavní výchovy v ČR, Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Dětská centra – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny, Současná péče o mládež v Rakousku, Péče o děti a mládež v Německu, Podporující program náhradní rodinné péče v Bizkaisko Baskitské zemi, Profesní a sociální integrace dětí z DD a Systém péče o traumatizované děti v Anglii.

Vývojová psychopatologie a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy

Termín: 22. 3. - 23. 3. 2017
Vývojová psychopatologie a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy (příspěvek se cíleně zaměří na vývojové aspekty, kauzalitu, komorbiditu, diferenciální diagnostiku, prognózu a terapeutické limity Intermitentní explozivní poruchy. Ta je charakteristická ztrátou kontroly nad agresivními impulzy a její záměna s jinými diagnózami a nesprávné posouzení vývoje může mít významně negativní vliv na výběr vhodného zařízení s nedostatečnou strukturou terapeutického a resocializačního systému péče. Může tak ovlivnit efektivitu individuální terapie nebo dokonce zásadně ohrozit další jedince ve výchovné komunitě).