Sportovní soutěže 2019

VEŠKEROU KORESPONDENCI OHLEDNĚ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ VEĎTE PŘES E-MAILOVOU ADRESU – sportfice@seznam.cz

(Lehká atletika, malá kopaná, volejbal, stolní tenis)

FDD ČR zajišťuje a finančně podporuje celostátní sportovní hry dětí z dětských domovů. V některých letech organizuje na území ČR i mezinárodní kolo, popř. zajišťuje účast našich dětí na hrách v zahraničí.

Garantem sportovních soutěží ve výboru FDD ČR jsou Bc. Etela Coufalová, Jaroslav Šereda.

Kategorie:

 • chlapci i dívky narozeni do 31. 12. 2001


Disciplíny:  

 • atletika dívky - 100 m, 800 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 100 m
 • atletika hoši  - 100 m, 1 500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 100 m
 • závodník startovat maximálně ve dvou disciplínách + štafetě
 • sportovní hry - stolní tenis dívky, chlapci a smíšená čtyřhra (pozn.: ne bílé tričko) 
 • volejbal dívky (max. 6 + 3)
 • malá kopaná hoši (max. 6 + 3)


Bodování:

 • individuální disciplíny 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 (vč. stolního tenisu)
 • kolektivní disciplíny 14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 (vč. štafet a čtyřhry stolního tenisu)

Regionální kola sportovních her v roce 2019 pořádají

 Působnost diagnostického ústavu

 Pořadatel

 Termín

 Praha 4 - Krč

DD Solenice

17. - 22. 5.

 Liberec

 

 

 Hradec Králové

 

 

 Homole (České Budějovice)

DD Humpolec

22. 5.

 Plzeň

DD Mariánské Lázně

21. 5.

 Bohumín

DD Ostrava Vizina

18. 5.

 Olomouc - Sv. Kopeček

   

 Brno

DD Uherský Ostroh

1. 5. malá kopaná

17. 5. atletika

Pověření k uspořádání RSH byla odeslána na příslušná pořadatelská zařízení.

 

 

 

Celostátní kolo sportovních her v roce 2019 pořádá:

Působnost diagnostického   ústavu

               Pořadatel

 Termín:

Praha

DD Solenice 1. 6.

 

Mezinárodní SH v roce 2019 by mělo pořádat Maďarsko

Nominován může být závodník s CP nebo OP.
Prohlášení o hygienické způsobilosti potvrdí ředitel zařízení, prohlášení o zdravotní způsobilosti lékař.

 

Sportovní hry 2018 pořádala Ostrava Vizina a Česká republika obhájila prvenství

Zpráva z průběhu XXVIII. MSH DD

Ve dnech 22. – 23. 6. 2018 se na Městském stadionu v Ostravě -  Vítkovicích konal XXVIII. ročník Mezinárodních sportovních her dětských domovů za účasti dětí ze tří států: České republiky, Slovenska,  Maďarska. Z pravidelné účasti se bohužel omluvily výpravy Polska a Rumunska. Celá akce proběhla pod záštitou FICE (Federace dětských domovů ČR) a zároveň jako oficiální akce schválená MŠMT ČR, kde byla zařazena do rozvojového a dotačního programu v rámci podpory soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a dále pak za významné podpory Moravskoslezského Kraje. Během dvoudenního soutěžního klání děti předvedly své schopnosti v mnoha sportovních disciplínách. V pátek 22. 6. 2018 soutěžili chlapci v minikopané a dívky ve volejbale. V sobotu 23. 6. 2018 se pokračovalo soutěžemi v lehké atletice a stolním tenisu. Celkovým vítězem se stala výprava České republiky, která tentokráte předčila Slovensko o více než čtyřicet bodů. Na třetím místě se umístila výprava  Maďarska. Dětem reprezentujícím Českou republiku se podařilo získat  vynikající umístění v těchto sportovních disciplínách:

 • Stolní tenis - chlapci: 1. a 3. místo
 • Stolní tenis - dívky: 1. a 2. místo
 • Stolní tenis - smíšená čtyřhra: 1. a 2. místo
 • Minikopaná – chlapci: 3. místo
 • Volejbal – dívky: 2. místo
 • Atletika:
   • 100m – chlapci: 1. a 2. místo
   • 100m – dívky: 1. a 2. místo
   • Skok daleký – dívky: 1. místo
   • Skok daleký – chlapci: 1. místo
   • Skok vysoký – chlapci: 1. a 3. místo
   • Skok vysoký – dívky: 1. a 3. místo
   • Vrh koulí – chlapci: 1. a 2. místo
   • Vrh koulí – dívky: 1. a 2. místo
   • Štafeta 4x100m – chlapci: 2. místo
   • Štafeta 4x100m – dívky: 1. místo
   • 800m – dívky: 1. místo
   • 1500m – chlapci: 1. a 2. místo