Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v průběhu měsíce května provedla Federace dětských domovů sběr dat o průběhu pandemie COVID-19 v zařízeních ústavní výchovy za 13 měsíců – tedy od 1. 3. roku 2020 do 30. 4. roku 2021. Výsledky zaslalo 103 zařízení.

Součty dat zaslaných respondenty jasně prokazují, že situace byla náročná. Školská zařízení ústavní výchovy po celou dobu mimořádných opatření zajišťovala celodenní pobyt a plné přímé zabezpečení pro děti, které z rozhodnutí soudů nemohou pobývat u svých zákonných zástupců. Zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní výchovy také museli ze dne na den zajišťovat podmínky pro plnění distanční výuky dětí.

Všem organizacím, které podkladovou tabulku vyplnily, děkujeme za spolupráci. Výsledky šetření poslouží FDD při jednání s MŠMT nebo s krajskými úřady jako zřizovateli dětských domovů.

Děkujeme všem respondentům.