Termín:                       22. 3. - 23. 3. 2017   

Místo konání:              Iris Hotel Eden, Vladivostocká 1539/2, Praha 10, Vršovice

Prezence:                    10:00 – 12:00 hod.

Oběd:                          12:00 – 13:00 hod.

                       

P r o g r a m :

Středa 22. 3. 2017:    

13:00 – 14:00: Informace o činnosti výboru + vystoupení p. Palatajkova

14:00 – 18:00:  PhDr. Andrej Drbohlav:

                         Vývojová psychopatologie a terapeutické limity Intermitentní explozivní

                          poruchy 

                          (příspěvek se cíleně zaměří na vývojové aspekty, kauzalitu, komorbiditu,

                          diferenciální diagnostiku, prognózu a terapeutické limity Intermitentní

                          explozivní poruchy. Ta je charakteristická ztrátou kontroly nad agresivními

                          impulzy a její záměna s jinými diagnózami a nesprávné posouzení vývoje

                          může mít významně negativní vliv na výběr vhodného zařízení

                          s nedostatečnou strukturou terapeutického a resocializačního systému péče.

                          Může tak ovlivnit efektivitu individuální terapie nebo dokonce zásadně

                          ohrozit další jedince ve výchovné komunitě). 

 

Čtvrtek 23. 3. 2017:    

08:30 – 12:00: PhDr. Martina Venglářová:

                        Psychiatrické minimum pro pedagogy

                        (komunikace s lidmi s psychickými problémy či psychiatrickou diagnózou)

Poplatky za seminář:

Oba dva dny:             člen FDD: 2 000,- Kč            ostatní: 2 500,- Kč (cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravování – oběd, večeře, snídaně, 2 x coffeebreak)

Pouze 22. 3. 2017:     člen FDD: 1 000,- Kč            ostatní: 1 300,- Kč (lektorné, oběd, coffeebreak)

Pouze 23. 3. 2017:     člen FDD:   700,- Kč             ostatní: 1 000,- Kč (lektorné, coffeebreak)

Jednolůžkový pokoj: člen FDD: 2 400,- Kč           ostatní: 2 900,- Kč

Úhradu semináře proveďte, prosím, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře převodem na účet č. 24839011/0100  Jako variabilní symbol uveďte IČO organizace, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka a přesnou fakturační adresu Vašeho zařízení. Potvrzení o úhradě Vám bude předáno při prezenci.

Ve výjimečném případě lze poplatek uhradit v hotovosti přímo na místě.

Podepsanou přihlášku a případné písemné dotazy zašlete nejpozději do 13. 3. 2017 na adresu:

seminarefice@seznam.cz, (oskenovanou přihlášku)

nebo poštou: Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, 341 92 Kašperské Hory