Praha, 28. března 2019 – Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů. Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Mezi oceněnými byla členka Federace dětských domovů ČR

Mgr. Elena Slámová již 25 let působí v Dětském domově ve Valašském Meziříčí, v poslední době jako jeho ředitelka, jednou z hlavních oblastí jejího zájmu je hledat možnosti, jak předcházet odebrání dítěte z rodiny a předcházet ústavní výchově, intenzivně se zabývá i následnou péčí o děti, které z domova odcházejí – ve spolupráci s městem a okresním úřadem iniciovala založení Domu na půli cesty, jako jednoho z prvních v republice, největším oceněním její práce je pro paní ředitelku to, že většina „jejích dětí“ v osobním i profesním životě uspěla

Cena