Datum:            7. 6. 2017

Čas:                 8.00 – 16.30

Místo konání:  Metropolitní univerzita v Plzni, Koterovská 828/85, Plzeň Lobzy

Program konference:

8.00 – 9.00      Prezence

9.00 – 9.15      Zahájení konference – Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana PK pro oblast školství a cestovního ruchu

                        JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství mládeže a sportu PK

9.15 – 9.30      PhDr. Petr Vyhnánek, Metropolitní univerzita Praha

                        Školou bez bariér

9.30 – 9.45      PaedDr. Jana Koubová, předsedkyně FDD ČR:

                        Současnost ústavní výchovy v ČR

9.45 – 10.15    Doc. PhDr. Věra Vojtová Ph.D., Masarykova univerzita Brno

Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

10.15 – 10.30  MUDr. František Schneiberg, předseda České pediatrické společnosti

Dětská centra – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny

10.30 – 11.20  Herman Radler, president FICE International, Rakousko

                        Současná péče o mládež v Rakousku

11.20 – 11.50  Prof. Dr. Friedhelm Peters, vicepresident FICE, Německo

                        Péče o děti a mládež v Německu

11.50 – 12.10  Diskuze

12.10 – 12.45  Oběd

12.45 – 13.15  Ines Isasi de la Cruz, E. P. A. F. Španělsko

                        Podporující program náhradní rodinné péče v Bizkaisko Baskitské zemi

13.15 – 13.55  Rolf Widmer, prezident FICE, Švýcarsko

                        Profesní a sociální integrace dětí z DD

 

 

13.55 – 14.25  Doc. PhDr. Albín Škoviera Ph.D., Slovensko

Aktuální otázky a problémy náhradní výchovy v institucích a rodinách na Slovensku

14.25 – 14.45  Přestávka

14.45 – 15.15  John Diamond, Anglie

                        Systém péče o traumatizované děti v Anglii

15.15 – 16.00  Diskuze

Seminární poplatek 1.400,-Kč (lektorné, oběd, občerstvení, studijní materiály).

Možnost ubytování: internát VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85. Kontakt Mgr. Renata Jenšíková, mailto:jensikova@spseplzen.cz

V objednávce ubytování uveďte datum příjezdu, jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu, datum odjezdu (ubytování není zahrnuto v seminárním poplatku).

Přihlášku na seminář zašlete na email: seminarefice@seznam.cz nejpozději do 19.5.2017.

Kapacita sálu je omezená, přihlášky budou zaevidovány v pořadí podle data zaslání.

 

Josef Bernard                                                                        PaedDr. Jana Koubová

Hejtman Plzeňského kraje                                                    Předsedkyně FDD ČR