První cena:

  • Autobusový výlet na jeden víkend se sportovním programem pro děti umístěné do péče účastníka soutěže a vychovatele působících u účastníka soutěže (určení dětí a vychovatelů, kteří se budou účastnit výletu, je v kompetenci výherce); součástí výletu bude rovněž ubytování a stravování + rekonstrukce prostor/vybavení účastníka soutěže; určení přesné prostory/vybavení účastníka soutěže, které budou předmětem rekonstrukce, proběhne po dohodě výherce s pořadatelem, přičemž hodnota rekonstrukce (za práce i užitý materiál) nesmí přesáhnout v souhrnu částku 100.000,- Kč bez DPH (podrobnosti rekonstrukce budou určeny smlouvou, viz odst. 3 níže). Výlet i rekonstrukce budou realizovány v časovém rozmezí 16. 9. 2017 – 17. 9. 2017.

Druhá cena:

  • Voucher opravňující výherce získat sportovní vybavení v hodnotě 40.000,- Kč vč. DPH na internetovém obchodu www.sportobchod.cz. Voucher je výherce povinen uplatnit nejpozději do 12 měsíců od jeho převzetí ze strany pořadatele.

Třetí cena:

  • Voucher opravňující výherce získat knihy v hodnotě 20.000,- Kč vč. DPH na internetovém obchodu www.knihyabz.cz. Voucher je výherce povinen uplatnit nejpozději do 12 měsíců od jeho převzetí ze strany pořadatele.

 

Registruje se na Soutěžním webu https://www.benzinapomaha.cz/.  Registrace vyžaduje řádné a pravdivé vyplnění registračního formuláře – název dětského domova, odpovědná fyzická osoba, adresa dětského domova, telefonní číslo a e-mailová adresa dětského domova. Pro úspěšnou registraci je rovněž zapotřebí, aby účastník soutěže potvrdil registraci způsobem specifikovaným v aktivačním e-mailu, který mu bude doručen na zadanou e-mailovou adresu. Každému účastníkovi soutěže bude pořadatelem vytvořen soutěžní účet, a to pro celou dobu trvání soutěže. Účastníka soutěže je oprávněn do soutěže registrovat pouze jeho oprávněný zástupce (např. ředitel příslušného dětského domova) nebo jím výslovně pověřená osoba.

Plakat